نادر نوروزی شهردار کرمانشاه گفت : پارسال موفق شدیم ۱۰۳ خیابان و بیش از هزار کوچه را آسفالت کنیم.

وی تصریح کرد:طبق برنامه ریزی‌های انجام شده در سال جاری هم بیست درصد معابر آسفالت خواهد شد که در مجموع این آمار به ۴۰ درصد خواهد رسید.

شهردار کرمانشاه با بیان اینکه انجام آسفالت محدود به فصل‌های معینی می‌باشد گفت:نهایتا تا آذر ماه با توجه به شرایط آب و هوایی میتوانیم مشغول آسفالت ریزی و بهسازی معابر باشیم.

نادر نوروزی یاد آور شد:وجود معابر مناسب و زیر سازی‌های اصولی از معیار‌های زیبایی شهری می‌باشد که امیدواریم با افزایش و انجام به موقع آسفالت ریزی به زیبایی بیشتر منظر شهری کمک کنیم.

شهردار کرمانشاه افزود:در انجام آسفالت معابر شهری به محلات حاشیه نشین و کمتر برخوردار توجه ویژه‌ای شده است.

خاطر نشان کرد:در بسیاری از این مناطق میزان آسفالت ریزی که طی سال گذشته و امسال انجام شده قابل مقایسه با سنوات گذشته نمیباشد .

source

توسط