ماه: فوریه 2024

پزشکان درباره سلامت اولین بیمار ایمپلنت مغزی نورالینک ابراز نگرانی کردند

کلاس یوس «ایلان ماسک»، بنیانگذار نورالینک هفته گذشته ادعا کرده بود که اولین بیمار این شرکت که یکی از ایمپلنت‌های مغزی آن را دریافت کرده است، می‌تواند با فکرکردن، ماوس…