ماه: جولای 2024

آخرین گزارش اسپید تست باز هم خبر از کاهش سرعت اینترنت در ایران می‌دهد

در آخرین گزارش اسپید تست از میانگین سرعت اینترنت جهان در ژوئن 2024، شاهد ارتقای جایگاه ایران با وجود کاهش سرعت اینترنت هستیم. جدیدترین گزارش اسپیدتست از وضعیت سرعت اینترنت…