ماه: مارس 2024

محققان یک مسیر ارتباطی مستقیم میان مغز و ریه‌ها پیدا کردند

کلاس یوس محققان دانشگاه کلگری متوجه شده‌اند که هنگام وجود عفونت، ریه‌ها به‌طور مستقیم با مغز ارتباط برقرار می‌کنند. یافته‌های دانشمندان نشان می‌دهد که مغز در ایجاد علائم بیماری نقشی…