ماه: می 2024

پژوهش جدید: کلاغ‌ها می‌توانند همانند کودکان با صدای خود شمارش انجام دهند

کلاس یوس انسان تنها موجودی نیست که می‌تواند بشمارد؛ شامپانزه‌‌ها، قورباغه‌ها و مورچه‌ها نیز چنین توانایی دارند. بااین‌حال یک پژوهش جدید نشان داده است که کلاغ‌ها می‌توانند با صدای بلند…