کلاس یوس

این سفره‌ماهی عقابی (Eagle Ray) در دریای کیهانی به‌آرامی حرکت می‌کند. این سحابی تاریک که به‌طور رسمی با نام‌های SH2-63 و LBN 86 فهرست‌بندی شده است، از گاز و غبار تشکیل شده است و به شکل یک ماهی معمولی اقیانوسی به‌نظر می‌رسد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

سحابی غبارآلود میان‌ستاره‌ای به رنگ قهوه‌ای روشن به‌نظر می‌رسد، زیرا نور مرئی ساطع‌شده از پشت خود را مسدود و قرمز می‌کند. سحابی‌های تاریک عمدتاً در نور فروسرخ می‌درخشند، اما نور مرئی ستارگان اطراف را نیز منعکس می‌کنند. گردوغبار موجود در سحابی‌های تاریک معمولاً ذرات زیرمیلی‌متری کربن، سیلیکون و اکسیژن است که اغلب با منوکسید کربن و نیتروژن منجمد پوشیده شده است.

سحابی‌های تاریک به‌عنوان ابرهای مولکولی نیز شناخته می‌شوند، زیرا مقادیر نسبتاً زیادی از هیدروژن مولکولی و مولکول‌های بزرگ‌تر دارند. سحابی سفره‌ماهی عقابی (Eagle Ray Nebula) که پیش از این ناشناخته بود، نسبتاً تاریک است اما در این تصویر که در آسمان تاریک شیلی با 20 ساعت زمان گرفته شده، به‌خوبی مشخص است.

source

توسط elmikhabari