کلاس یوس

چه می‌شد اگر دو ماه در آسمان وجود داشت و آنها یکدیگر را خسوف می‌کردند؟ این اتفاق در مریخ می‌افتد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

ویدیویی ویژه، نسخه‌ای از این ماه‌گرفتگی غیرعادی را نشان می‌دهد. در تصویر دو قمر مریخ مشاهده می‌شود: فوبوس بزرگ‌تر که نزدیک‌تر به دور سیاره سرخ می‌گردد و دیموس کوچک‌تر که دورتر به دور آن می‌گردد.

این سکانس سال گذشته توسط فضاپیمای مارس اکسپرس، فضاپیمای متعلق به آژانس فضایی اروپا که خودش به دور مریخ می‌چرخد، گرفته شد.

اگرچه این خسوف بسیار نادر است، از سطح مریخ به‌نظر می‌رسد که قمر نزدیک‌تر (فوبوس) از مقابل قمر دورتر (دیموس) عبور می‌کند.

عجیب‌تر از همه اینکه فوبوس آنقدر به دور مریخ می‌چرخد که به نظر می‌رسد در مقایسه با ماه زمین، به سمت عقب حرکت می‌کند. یعنی از غرب طلوع می‌کند و در شرق غروب می‌کند.

فوبوس، به‌قدری نزدیک و سریع به دور خود می‌چرخد که تقریباً سه‌بار در روز به‌دور خود می‌گردد.

source

توسط elmikhabari