کلاس یوس

آسمان در شب چگونه رو به تاریکی می‌رود؟ به صورت مرحله‌ای و با رنگ‌های متفاوت که از افق برمی‌خیزند.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

تصویر برجسته، از چپ به راست، زمان‌های گرگ و میش پس از غروب خورشید را در 20 نوار عمودی مختلف نشان می‌دهد. این عکس ماه گذشته در سیراکوز، سیسیل، ایتالیا، در جهت مخالف خورشید گرفته‌ شده‌ است.

سمت چپ بالا، آسمان پیش از غروب آفتاب است. در سمت راست، باندهای برجسته عبارتند از: کمربند زهره، نوار آبی، باند افق و نوار قرمز.

با بالاآمدن سایه تاریک زمین، رنگ‌ها تحت تأثیر انعکاس نور مستقیم خورشید از هوا و ذرات معلق در جو زمین، گاهی اوقات شامل یک غروب قرمز هستند. در عمل، این نوارها می‌توانند پراکنده‌ باشند و به‌سختی تشخیص داده‌‌ شوند و رنگ آنها به رنگ‌های نزدیک به غروب خورشید بستگی دارند.

درنهایت خورشید کاملاً غروب می‌کند و آسمان تاریک می‌شود. اما با طلوع دوباره خورشید در صبح، همه‌چیز برعکس اتفاق می‌افتد.

source

توسط elmikhabari