کلاس یوس

بزرگ‌تر از زمین بود. آنقدر بزرگ بود که درواقع می‌توانستید آن را روی سطح خورشید بدون بزرگ‌نمایی ببینید. حاوی میدان‌های مغناطیسی قدرتمند و درهم پیچیده و همچنین لکه‌های تاریک خورشیدی متعددی بود.

با نام AR 3664 به یکی از پرانرژی‌ترین مناطقی که در سال‌های اخیر روی خورشید دیده‌ می‌شود، تبدیل شد و مجموعه‌ای از انفجارها را به راه انداخت که منجر به موجی از ذرات پرانرژی شد. این ذرات به زمین برخورد کردند و شفق‌های قطبی زیبایی ایجاد کردند که ممکن است ادامه یابد.

این تصویر ترکیبی شامل یک نوردهی بسیار کوتاه است که فقط از سطح خورشید گرفته‌ شده‌ است، اما آنچه را که واقعاً قابل مشاهده بود شبیه‌سازی می‌کند.

اگرچه مناطق فعال روی خورشید مانند AR 3664 می‌توانند کاملاً خطرناک باشند، اما پرتاب‌های جرم تاجی این منطقه هنوز آسیب زیادی به ماهواره‌های مدار زمین یا شبکه‌های الکتریکی سطح زمین وارد نکرده است.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

در تصویر، منطقه فعال عظیم در غروب چند روز پیش از سیویتاوکیا، رم، ایتالیا گرفته‌ شده‌ است.

این تصویر ترکیبی شامل یک نوردهی بسیار کوتاه است که فقط از سطح خورشید گرفته‌ شده‌ است، اما آنچه را که واقعاً قابل مشاهده بود شبیه‌سازی می‌کند.

درنهایت، AR 3664 اکنون درحال دورشدن از زمین است، اگرچه این منطقه ممکن است به اندازه کافی بماند تا دوباره به اطراف زمین بیاید.

source

توسط elmikhabari