کلاس یوس

در 15 آوریل 2002، آژانس فضایی اروپا گزارش داد که دو سیارک از نزدیکی زمین، در فواصل 1.2 و 3 برابر فاصله از ماه عبور کرده‌اند.

با نظارت بر سیارک‌های شناخته‌شده‌، ستاره‌شناسان می‌توانند پیش‌بینی کنند که کدام یک ممکن است با زمین برخورد کند.

آژانس فضایی اروپا به مطالعه روش‌هایی ادامه می‌دهد که مأموریت‌هایش می‌توانند به نظارت بر سیارک‌های نامحسوس اما خطرناک کمک کنند.

کشفی که با استفاده از داده‌های رصدخانه فضایی فروسرخ (ISO) انجام شد، نشان داد که ممکن است نزدیک به دو میلیون سیارک بزرگ‌تر از یک کیلومتر در کمربند اصلی سیارک‌ها، بین مریخ و مشتری وجود داشته باشد.

هنگامی که سیارک‌ها در کمربند اصلی باقی می‌مانند، هیچ خطری برای زمین ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال، آنها می‌توانند با برخورد با سیارک‌های دیگر یا تحت تأثیر میدان گرانشی مشتری به مدارهای مختلف پرتاب شوند.

اگر مدارهای جدید آنها از مدار زمین عبور کند، ممکن است روزی با سیاره ما برخورد کنند.

source

توسط elmikhabari