کلاس یوس

خورشیدگرفتگی کامل چگونه به پایان می‌رسد؟ بله، با خروج کامل ماه از جلوی خورشید. اما در چند ثانیه اول انتقال ماه، چیزهای جالبی ظاهر می‌شود. اولین حلقه، حلقه الماس نام دارد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

نور ممکن است بین کوه‌ها یا از سطوح پست در اطراف لبه ماه، بتابد. همان‌طور که از دید شما دیده‌ می‌شود، هنگامی که نور ناگهانی با تاجی که ماه را احاطه کرده است، ترکیب شود، مانند یک حلقه الماس به‌نظر می‌رسد.

در عرض چند ثانیه، جریان‌های نور دیگری ظاهر می‌شوند که درمجموع دانه‌های بیلی نامیده‌ می‌شوند.

در ویدیوی نمایش‌داده‌‌‌شده‌، ممکن است به‌نظر برسد که برجستگی مثلثی صورتی روی خورشید، به‌نوعی با جایی که خورشید شروع به ظاهرشدن‌ دوباره می‌کند، مرتبط است؛ اما این‌طور نیست.

رصدگران از مکان‌های دیگر نیز دانه‌های بیلی را دیدند که از مکان‌های مختلف اطراف ماه، دور از برجستگی مثلثی‌شکل خورشیدی که برای همه قابل مشاهده‌ است، بیرون آمدند.

این ویدیو در 8 آوریل 2024 با تجهیزات تخصصی از نیو بوستون، تگزاس، ایالات‌متحده ضبط شده‌ است.

source

توسط elmikhabari