کلاس یوس

درحال‌حاضر هیچ‌کس چرخش ماه را به این شکل نمی‌بیند؛ زیرا ماه به‌طور جزرومدی به زمین قفل شده‌ است و تنها یک طرف را به ما نشان می‌دهد.

باتوجه به فناوری دیجیتال مدرن، همراه با بسیاری از تصاویر دقیق ارائه‌شده‌ توسط مدارگرد شناسایی ماه (LRO)، یک فیلم از چرخش مجازی ماه با وضوح بالا ساخته‌ شده‌ است.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

ویدیوی تایم‌لپس برجسته با نمای استاندارد زمین از ماه شروع می‌شود. دریای شرقی (Mare Orientale)، یک دهانه بزرگ با مرکز تاریک است. این دهانه به سختی از زمین قابل مشاهده است و در این ویدیو به سرعت در زیر خط استوا می‌چرخد.

از کل چرخش ماه که در 24 ثانیه متراکم شده‌ است، این ویدیو به وضوح نشان می‌دهد که سمت زمین ماه حاوی مقدار زیادی دهانه تاریک و قمری است، درحالی‌که سمت دور ماه تحت سلطه ارتفاعات ماه روشن است.

بیش از 32 مأموریت جدید به ماه از سوی چندین کشور و شرکت درحال توسعه فعال هستند؛ ازجمله برنامه آرتمیس ناسا که هدف آن فرود دوباره انسان در ماه طی چند سال آینده است.

source

توسط elmikhabari