لحظه به لحظه با بازار یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲

۰۹:۵۴⏰بیشترین حجم معاملات شستا ۱۲۳ میلیون سهمملت ۴۹ میلیون سهموبملت ۳۹ میلیون سهمخودرو ۳۵ میلیون سهمخساپا ۳۵ میلیون سهمخبر تکمیلی … ۰۹:۵۴⏰اطلاعات بازارشاخص کل ۲,۰۰۲,۸۳۶۱۳۷۲ واحد افزایشارزش بازار ۷۰,۲۰۸,۰۱۱ میلیارد…